In 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (,,Regulamentul” sau ,,GDPR”). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Avand in vedere aceste aspecte, se impune sa va informam cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, la modalitatile prin care protejam datele dumneavoastra personale, precum si cu privire la drepturile dumneavoastra, in conformitate cu prevederile GDPR.

 1.  Descriere

Politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie modalitatea in care vom colecta si procesa datele cu caracter personal ale clientilor, ale partenerilor de afaceri, ale colaboratorilor si furnizorilor, potentialilor clienti, potentialilor angajati, potentialilor colaboratori si se aplica tuturor datelor cu caracter personal colectate pe Website, precum si tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul e-mailului sau prin orice alta cale de comunicare prin intermediul careia se vor procesa aceste date (“Datele personale”).

In general, intentia noastra este de a colecta numai Datele personale oferite voluntar de catre fiecare persoana vizata, astfel incat sa putem comercializa produsele noastre la cel mai inalt nivel, desfasura relatiile contractuale si promova produsele noastre.

De asemenea, putem colecta informatii cu privire la preferintele dumneavoastra prin utilizarea Websiteului, atunci cand solicitati informatii de la noi sau ne angajam serviciile sau ca rezultat al relatiei pe care o aveti cu noi sau cu unul sau mai multi dintre clientii nostri.

Noi, Alchida Nature, luam toate masurile necesare pentru a ne asigura ca, in mod implicit, sunt prelucrate doar Datele personale strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii. In cazul in care sunt necesare Date personale suplimentare optionale, veti fi anuntat in legatura cu aceasta imprejurare la momentul colectarii.

 1.  Datele prelucrate

Datele personale inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Cu privire la Datele personale pe care noi le putem prelucra, va informam ca temeiul juridic pe care ne putem baza este

 • prelucrarea este necesara realizarea unei relatii contractuale, respectiv pentru furnizarea produselor solicitate de catre dumneavoastra;
 • obligatia legala care ne revine pentru a prelucra astfel de date, sau
 • prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta,
 • consimtamantul dumneavoastra.
 1. Principii GDPR

Ori de cate ori vom prelucra Date personale vom tine cont de urmatoarele principii:

 1. LEGALITATE, ECHITATE SI TRANSPARENTA – Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate ”in mod legal, echitabil si transparent”;
 2. LIMITARI LEGATE DE SCOP – Datele dumneavoastra personale vor fi colectate in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarile ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
 3. EXACTITATEA INFORMATIILOR – vom lua toate masurile pentru a asigura validitatea Datelor personale, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fara intarziere sau sterse.
 4. REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR – orice colectare de Date Personale va fi foarte bine analizata inainte de solicitarea efectiva a acestora, prelucrand doar Datele Personale care vor fi relevante si strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate;
 5. LIMITAREA STOCARII – Datele personale trebuie pastrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrarii asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezinta exceptii asociate cu activitati publice de arhivare, cercetare sau statistica, care se pot desfasura in anumite conditii;
 6. INTEGRITATE SI CONFIDENTIALITATE – prelucrarea Datelor personale trebuie facuta in conditii de siguranta, care sa includa” protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare”.
 1.  Drepturi

Noi, Alchida Nature, va asiguram respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate in temeiul GDPR, printre care:

 1. DREPTUL DE ACCES – va permite obtinerea detaliilor relevante prelucrarii Datelor personale;
 2. DREPTUL LA RECTIFICARE – va permite rectificarea sau completarea Datelor dumneavoastra personale, daca acestea au fost incorect sau incomplet prelucrate;
 3. DREPTUL LA RESTRICTIONAREA DATELOR PRELUCRATE – va permite obtinerea restrictionarii procesarii Datelor dumneavoastra personale in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati exactitatea Datelor dumneavoastra personale, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam o astfel de exactitate);
 4. DREPTUL DE A FI UITAT – va permite stergerea Datelor dumneavoastra personale in anumite cazuri (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate) si, in cazul in care Datele personale au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori;
 5. DREPTUL DE A OBIECTA – va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a Datelor dumneavoastra personale in conditiile si limitele stabilite de lege;
 6. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – va permite sa primiti Datele Personale referitoare la dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in format electronic sau sa transmiteti aceste date altui operator de date;
 7. DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMTAMANTULUI – va permite sa retrageti oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a Datelor personale care se bazeaza pe acel consimtamant. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere;
 8. DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE – dreptul de a inainta o plangere catre Autoritate Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor din Romania, in cazul in care considerati ca prelucrarea Datelor dumneavoastra personale incalca legile aplicabile.
  1.  Scopurile si prelucrarea datelor cu caracter personal in baza consimtamantului obtinut

Vom prelucra Datele dumneavoastra personale in mod legal, echitabil si transparent; scopurile in care urmeaza sa folosim aceste date fiind bine determinate, mai exact in vederea livrarii produselor comandate de la noi si/sau in desfasurarea relatiilor contractuale.

Printre altele, Datele personale vor fi prelucrate in vederea comunicarii prin e-mail, corespondenta, telefonic, sau prin orice alt mijloc de comunicare, eliberarea documentelor contabile, cat si pentru practicile ulterioare de marketing. In acest caz prelucrarea datelor cu caracter personal va avea la baza interesul legitim in vederea comercializarii produselor noastre in functie de relatia contractuala.

Putem prelucra Datele dumneavoastra personale si in contextul furnizarii serviciilor bazate pe obligatii legale sau a obligatiilor impuse de dispozitiile legale, in acest caz obligatia legala reprezinta temeiul prelucrarii Datelor personale.

Noi, Alchida Nature, va solicitam furnizarea Datelor personale, exclusiv in scopurile sus-mentionate, in vederea desfasurarii activitatii noastre curente si in vederea comercializarii produselor noastre.

In toate cazurile, Datele personale sunt furnizate direct de dumneavoastra ca urmare a solicitarii noastre si a exprimarii consimtamantului dumneavoastra, in vederea indeplinirii scopurilor sus-mentionate.

Ne angajam sa protejam confidentialitatea Datelor dumneavoastra personale. Daca aveti intrebari sau comentarii cu privire la administrarea Datelor dumneavoastra personale, precum si in vederea exercitarii drepturilor, va rugam sa ne contactati la [.].

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Ca regula, nu partajam Date personale cu terte parti, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale si operationale, precum si in interesul dumneavoastra, pentru a va indeplini cerintele si/sau dupa cum este cerut sau permis de legi sau standardele profesionale, in contextul comercializarii produselor comandate.

 1. Durata stocarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra personale vor fi stocate pentru cel putin 1 an, dar nu mai putin de perioada impusa de obligatiile legale care ne revin.

In ipoteza in care Datele personale nu sunt stocate in baza unei relatii contractuale, aceste date vor fi pastrate, pe o perioada determinata, atat timp cat este necesar pentru atingerea scopului prelucrarii acestora.

Cu toate acestea, vom inceta sa prelucram oricare dintre Datele dumneavoastra personale, atata timp cat nu mai sunt necesare pentru scopurile stabilite sau cand va retrageti consimtamantul, acesta fiind temeiul juridic al prelucrarii si (i) nu exista motive legitime imperioase pentru sa continuarea unei prelucrare care sa prevaleze intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) daca Datele personale nu sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.